Kvinnan spärrade sin patientjournal förra våren men anser att spärren inte har fungerat.

Efter att ha betalat 400 kronor för att se vilka som varit inne i hennes journal skrev hon till Datainspektionen. Kvinnan hade undersökts på ett sjukhus som inte hade något att göra med den behandling som hon fick på ett annat sjukhus. Hon ville inte att hennes undersökning skulle bli känd där.

Liten varning

Men enligt kvinnan är det ingenting som hindrar den som gått in i en journaldel den är behörig att ta del av från att gå vidare och läsa allt annat utan att bli varnad eller lämna spår efter sig.

Varningen om att en journal är spärrad sitter i översta högra hörnet på datorskärmen då journalen öppnas. Den är så liten att den smälter in i annan text, skrev kvinnan. Och när journalen är öppnad finns det ingen information om att den är spärrad eller att läsaren passerat en spärr.

Datainspektionen ville som första åtgärd veta om det stämmer att Region Skåne tar ut en avgift om en patient begär ett utloggningsutdrag. Samt hur mycket patienten får betala, och vilket lagstöd regionen i så fall lutar sig mot.

Ingen avgift

Regionstyrelsen svarade att det är regionfullmäktige som beslutar om avgifter ska tas ut av medborgarna. Något sådant beslut finns inte för loggutdrag och det finns heller inga planer på att införa en avgift. 

Trots det har man tagit betalt. Men eftersom Datainspektionen inte talar om vilken förvaltning eller vårdcentral som är berörd går det inte att forska vidare i ärendet. De anvisningar och riktlinjer som finns ska dock ses över och eventuellt förtydligas för att undvika att detta upprepas.