På Dagens Nyheters debattsidor skriver i dag före detta socialminister Gertrud Sigurdsen att Stockholms kommun, där hon bor, ägnar sig åt något hon kallar för tvångsvård i hemmet. Trots att hon inte kan klara sig på egen hand får hon inte plats på något boende.

Det gäller många gamla. Cirka 2 300 personer står i kö för att få plats på äldreboende samtidigt som 1 600 platser står tomma.

"Man tar sig för pannan", skriver Gertrud Sigurdsen.

Lever inte upp till lagen

I socialtjänstlagen står att omsorgen ska inriktas på att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Och Stockholms stad skriver att äldreomsorgen ska präglas av självbestämmande och valfrihet. De intentionerna lever inte kommunen upp till, anser den före detta socialministern.

Själv har hon överklagat kommunens avslag på ansökan om äldreboende både i förvaltningsrätt och kammarrätt. Återstår nu Högsta domstolen som ännu inte har hört av sig.

"Upp till kamp för en human äldreomsorg", uppmanar till Gertrud Sigurdsen.