Det har gått ett år sedan beslutet om alkoholtester av personalen i Gävlebogs landsting togs, men ingenting har hänt.

Datainspektionen gjorde en tillsyn, slog fast att dokumentationen kunde vara integritetskränkande och har sedan dess inte hörts av. På myndigheten tillstår den ansvariga juristen att ärendet har dragit ut för mycket på tiden.

– Det svåra med det här är att dra gränsen för vad landstinget får registrera i sitt datasystem. Arbetsgivaren hänvisar till sitt rehabiliterings- och arbetsmiljöansvar, men vi är tveksamma till om en sådan här registrering ingår i det ansvaret. Om den inte gör det kan den vara otillåten, säger Oskar Öhrström, jurist på Datainspektionen.

Datainspektionen kritisk

Datainspektionen är kritisk till att känsliga och kortfattade uppgifter om en person hamnar i landstingets datasystem utan att gallras – vilket innebär att uppgifterna finns kvar under lång tid. För att få klarhet i det överväger myndigheten att remittera ärendet vidare till Arbetsmiljöverket.

– Vi vill få besked om registreringen ligger inom rehabiliteringsansvaret. Gör den inte det kan den vara otillåten.

Hur lång tid landstinget i Gävleborg ska behöva vänta kan inte Oskar Öhrström ge besked om, men, säger han, inget hindrar att landstinget genomför sina tester.

– Det står arbetsgivaren fritt att börja med sina tester, men de bör göra en rättslig prövning av dokumentationen först.

Personaldirektör Karin Rystedt vill avvakta resultatet av Datainspektionens granskning.

– Vi vill vara säkra på att det här genomförs på rätt sätt, men vi har inte fått veta exakt vad de har för synpunkter. Det hade varit bra att få svar på det så att vi vet hur vi ska gå vidare, säger hon.

Foto: Landstinget GävleborgKarin Rystedt

Överens med facken

Det var för ett år sedan som de fackliga organisationerna och landstinget i Gävleborg kom överens i samverkansgrupper om att införa generella alkoholtester av personalen. En av frågorna som diskuterades var om det kunde upplevas som kränkande för integriteten.

– Ambulans och narkospersonal testas redan i dag och vi anser att det gynnar både patienternas säkerhet och personalens hälsa att alla omfattas. Ett begynnande missbruk är svårt att upptäcka och om alkotest kan ge arbetsgivaren möjlighet att sätta in rehabiliteringsåtgärder tidigt så är det bara bra, säger Irene Strandqvist, styrelseledamot i Vårdförbundets avdelning i Gävleborg.

Personaldirektören Karin Rystedt har samma syn på effekten av alkoholtester.

– Vi ser det som en möjlighet att tidigt upptäcka missbruk och kunna erbjuda rehabilitering. Det här är ingen disciplinär åtgärd. Inget avsked väntar den som blåser rött, säger hon.