I dag försvarar sjuksköterskan Martin Salzmann Erikson sin avhandling Caring in intensive psychiatry – rhythm and movements in a culture of stability vid Örebro universitet.

I sitt avhandlingsarbete har han studerat caring och nursing på en psykiatrisk intensivvårdsavdelning. Eftersom motsvarande begrepp är svåra att hitta i svenskan, föredrar han de engelska varianterna.

Flytande gränser

Någon tydlig avgränsning mellan akutpsykiatrisk vård och psykiatrisk intensivvård saknas, liksom nationella riktlinjer, men piva används ändå.

– Det är oklart vad piva är, vilket gör att det kan bli konflikter om var patienterna ska vårdas. Vad man gör på piva, vad som är omvårdnad respektive vårdande, är otydligt. Personalen får en pessimistisk självbild över sin egen insats när ingen har satt ord på deras arbete. Man kan höra dem säga att de inte kan göra så mycket i väntan på att medicinen ska verka, säger Martin Salzmann Erikson.

Han vill hitta det som förbättrar

Däremot är han övertygad om att eftersom patienterna blir bättre är de hjälpta av mycket i det som personalen gör. Att utröna vad detta goda är, är själva avsikten med hans avhandlingsarbete.

– Jag vill hitta det de gör som förbättrar.

Han har följt skötare och sjuksköterskor i det dagliga arbetet; observerat, skrivit fältanteckningar, gjort formella och informella intervjuer. Han har också försökt att komma in i kulturen med ett utifrånperspektiv.

Vill bibehålla stabilitet

En slutsats är att piva är en stabilitetskultur med målet att med caring skapa och bibehålla stabilitet. I verkligheten kan det ändå svaja ganska mycket. Martin Salzmann Erikson liknar det med ett skepp på havet där vågorna är starka. Skeppet kan hamna utanför sin position men återfår sin stabilitet.

– Det handlar om att ge utrymme för svängningar i stabiliteten, tåla oro och skapa utrymme för rörelser. Med omvårdnad återfås lugnet. Vid riktig turbulens där patienten måste läggas i bälte och isoleras måste stabiliteten återställas, säger han.

Nursingområden

Martin Salzmann Erikson har definierat sex nursingområden i psykiatrisk intensivvård:

  1. övervakning och observation
  2. lugna ner
  3. vara närvarande
  4. utbyta information
  5. bibehålla säkerheten
  6. begränsa patienten i en strukturerad miljö

Förhållningssättet viktigt

Viktigt är också att ha ett förhållningssätt som inte väcker oro och hotar stabiliteten, påpekar han. Att använda sensibla övervakningstekniker och ha ett förhållningssätt som innebär att personalen inte tar för stor plats och inte är för bombastisk i sitt uttryckssätt är bra.