Mannen hade oskyddat sex med fyra kvinnor utan att berätta för dem att han var hiv-positiv. Han dömdes i tingsrätten till ett års fängelse för framkallande av fara för annan, det vill säga i det här fallet fara för allvarlig sjukdom.

Risk för konkret fara

Kvinnorna tilldömdes också skadestånd. Domen överklagades. Hovrätten konstaterar att förutsättningen för att döma mannen är att faran ska ha varit konkret, det vill säga att det är sannolikt att samlagen skulle leda till att kvinnorna smittades.

Rätten hämtade in sakkunnigutlåtanden från Smittskyddsinstitutet, SMI, och Karolinska institutet. De visar att risken för överföring av hivsmitta vid vaginala samlag utan kondom är mycket låg om den infekterade har en välinställd hivbehandling.

Inga påvisbara virusnivåer

För det krävs enligt SMI att patienten har en kontinuerligt hög följsamhet till sin läkemedelsbehandling och vid två på varandra följande virusmätningar med 3-6 månaders mellanrum haft virusnivåer i blodet som legat under lägsta påvisbara nivåer i rutintest. Patienten får inte heller ha någon annan sexuellt överförd infektion.

De förutsättningarna är uppfyllda i mannens fall. Hovrätten lutar sig mot sakkunskapen som anser att sannolikheten att samlagen skulle innebära överföring av hivsmitta var så liten att det inte kan ha funnits någon konkret fara.

Inget brott begånget

Brottsförutsättningen är alltså inte uppfylld. Hovrätten friar mannen och kvinnorna får inte heller något skadestånd.

– Behandlingsforskningen har tagit stormsteg sedan 80-talets aidsepidemi. Noaks Ark har länge påtalat vikten av att se över de straffrättsliga påföljderna av hivinfektion både vad gäller en rimlig och nyanserad riskbild och värderingen av hur allvarligt man rättsligt ser på en hivöverföring, säger Jukka Aminoff, kanslichef på Riksförbundet Noaks Ark i en kommentar.