Det är ett team vid Skellefteå lasarett som ligger bakom den nya forskningsstudien. 36 svårt sjuka äldre har fått både palliativ vård och aktiv hjärtsviktsbehandling i hemmet under sex månader. Lika många patienter har fått vanlig sjukvård och fungerar som kontrollgrupp.

Resultatet visar att patienterna som vårdats hemma fått högre livskvalité, bättre hälsa, bättre funktion och färre symptom. Forskningsteamet uppskattar att det handlar om cirka 200 färre vårddygn fördelat på de 36 patienterna.

Bra alternativ

– Många människor vill inte ligga på sjukhus och då känns det bra att kunna erbjuda ett alternativ till de här svårt sjuka människorna, säger sjuksköterskan och projektledaren Anna Forsell i ett pressmeddelande.

När patienterna som vårdats hemma har behövt läggas in har vården försökt samordna insatserna i större utsträckning, vilket är extra viktigt när det handlar om multisjuka.

– Vi måste bli bättre på att se individen och helheten i alla sjukdomar, säger Kurt Boman, professor och forskningsledare.

Tryggare hemma?

Nu går forskningsprojektet vidare. Nästa steg är att söka svar på varför patienterna som fått palliativ vård och aktiv hjärtsviktsbehandling hemma mår bättre. Är det den personliga uppmärksamheten de får som bidrar? Eller justeringen och kontrollen av medicineringen? Kontinuitet, trygghet, tillgänglighet eller något annat?

– Det ska bli spännande att se, säger Kurt Boman.