För operationssjuksköterskor är det de statiska arbetsställningarna vid långvariga operationer som är mest jobbiga.

För anestesisjuksköterskorna är tunga lyft och att vända sövda patienter det mest belastande.

Men ett betungande ansvar under stress är det mest negativa i arbetsmiljön för båda.

Skillnad mellan kvinnor och män

Det är Arbets- och miljömedicin i Lund som har gjort en omfattande undersökning om arbetsmiljön för operationssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor och undersköterskor.

Totalt 22 operationsenheter i södra sjukvårdsregionen har deltagit i enkäter och dessutom har fördjupande undersökningar gjorts vid fyra sjukhus med intervjuer och kliniska undersökningar av nacke, axlar, armar och händer.

Omkring 40 procent av kvinnorna uppger att de hade haft smärta i nacke och/eller axlar de senaste sju dagarna. Det är en medelhög nivå jämfört med kvinnor i andra yrkesgrupper. Bland manliga anestesisjuksköterskor är det bara 20 procent.

Ansvar och stress

Hela 71 procent av anestesisjuksköterskorna och 68 procent av operationssjuksköterskorna upplever höga krav i arbetet.

Hög arbetsbelastning, högt tempo, ledningsproblem och dålig planering lyfts fram som negativa faktorer i arbetsmiljön.

Samtidigt ser personalen en lång rad positiva faktorer i arbetet. Majoriteten trivs och tycker att arbetet är roligt, intressant och utvecklande.

Forskarna bakom rapporten tror att trivseln kan fungera som en skyddande faktor, för det var oväntat få som fick en diagnos i nacke/axlar vid de kliniska undersökningarna. En annan förklaring skulle kunna vara att arbetsuppgifterna är mycket varierande.