För att legitimerad vårdpersonal ska kunna använda sig av homeopati krävs att möjligheterna med skolmedicinsk behandling har uttömts, enligt principen om att all vård och behandling ska ske på basis av vetenskap och beprövad erfarenhet.

Det konstaterar Socialstyrelsen i ett expertutlåtande som överlämnats till socialdepartementet, efter att flera rättsfall där vårdpersonal använt sig av homeopatiska läkemedel granskats.

Ett sällsynt undantag där  vårdpersonalen får hantera läkemedlen är om exempelvis en patient är döende och själv vill prova homeopati, samtidigt som allting annat som prövats inte haft avsedd effekt.

– Då kan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inte gärna säga att de inte vill hantera homeopatikan utan kan i stället hjälpa till så att det sker på ett säkert sätt, säger Socialstyrelsens jurist Lisa van Duin till Dagens Medicin.