Ungefär 300 000 HPV-vaccinerade flickor som hade vaccinerats mot HPV mellan 2006 och 2010 jämfördes med 700 000 ovaccinerade flickor. Alla flickorna var födda mellan 1988 och 2000.

Via patientdataregister i Sverige och Danmark följde forskarna upp i vilken utsträckning flickorna drabbats av sammanlagt 53 diagnoser som kräver sjukhus – eller specialistvård. Till exempel blodpropp, vissa autoimmuna sjukdomar och vissa neurologiska sjukdomar.

Ingen av sjukdomarna var vanligare i gruppen vaccinerade.

– Man kan se vår studie som en del av ett samhälleligt larmsystem; och då har vi inte sett några signaler om att HPV-vaccinering innebär risk för allvarliga biverkningar, säger Lisen Arnheim-Dahlström, docent på institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska Institutet.

Forskarna kommer att fortsätta följa upp HPV-vaccinering långsiktigt, både vad gäller effektivitet och eventuella allvarliga biverkningar. Studien Autoimmun, neurologic, and venous thromboembolic adverse events following administration of a quadrivalent HPV-vaccine to adolescent girls: a cohort study in Denmark and Sweden är publicerad i BMJ.