På landstinget Västernorrlands vårdcentraler är nästan alla chefer sjuksköterskor. Landstinget har 20 hälsocentraler, med 14 verksamhetschefer. Av dessa är tolv sjuksköterskor och de övriga två är inte heller läkare.

Även högre upp i organisationen märks att sjuksköterskorna tydligt tagit steget in i ledningen. I landstingets topptrio av vårdområdesdirektörer är både Karin Rapp och Lena Berglund Friberg sjuksköterskor, medan Anders Nelvig är läkare.

Pågått än längre tid

Utvecklingen i Västernorrlands landsting har pågått länge. Från att läkarna var självskrivna som verksamhetschefer har detta succesivt svängt efter det att hälso- och sjukvårdslagen ändrades 1997. Enligt denna kan vårdgivaren själv bestämma vilken kompetens som är mest lämplig för verksamheten.

På Länssjukhuset är ungefär hälften av verksamhetscheferna läkare. Resten kommer från olika yrkesgrupper. Bland dessa märks sjuksköterskor, men sjukgymnaster, beteeendevetare, arbetsterapeuter och psykologer finns representerade.

–Jag tror att det är bra att man anställer chefer för att de vill vara chefer och att man fokuserar på chefskapet och ledareegenskaper, säger Annika Berglund, akutmottagningens verksamhetschef till Sundsvalls tidning.