– ICN kommer bland annat att kunna hjälpa till med och förmedla rekommendationer så att hälso- och sjukvårdspersonal kan hantera dilemman de kan stöta på i konflikter och andra nödsituationer, säger Pierre Gentile, projektkoordinator för " Health Care in Danger".

Förbisedd fråga

"Health Care in danger" är en global kampanj som Röda korset och Röda halvmånen driver tillsammans för att öka säkerheten och leveransen av effektiv och opartisk hälso- och sjukvård i väpnade konflikter och andra krissituationer. 

– ICN anser att sjuksköterskor har en viktig roll att spela i hanteringen av effekterna av väpnade konflikter för civilbefolkningens och sårade soldaters hälsobehov, både akut och långsiktigt, säger Judith Shamian, ordförande i sjuksköterskornas internationella organisation, ICN.

Våld mot patienter och hälso- och sjukvårdspersonal är en av de mest avgörande och samtidigt mest förbisedda humanitära frågorna.

Internationell rätt

– ICN kräver skydd för alla vårdinrättningar, räddningspersonal och all vårdpersonal som tillhandahåller vård i konfliktzoner och andra nödsituationer, fortsätter Judith Shamian.

ICN uppmanar sina medlemsorganisationerna att de i händelse av konflikt ska kräva av sina regeringar att respektera internationell rätt och garantera omedelbart humanitärt bistånd, inklusive hälsovård, till flyktingar och fördrivna, och att de underlättar en öppen och samordnad tillgång till internationella humanitära organisationer i de drabbade regionerna.