Allt börjar med att den 75-åriga kvinnan ramlar i yttertrappan och slår upp sår på armbågen, fingrarna och ena foten. En vecka efter fallet blir kvinnan stel i käkarna och får svårt att öppna munnen. Vårdcentralen skriver en remiss till akuten, men efter många timmars väntan där skickas kvinnan tillbaka till vårdcentralen.

Stel ner i ryggen

Symptomen blir allt värre, kvinnan får svårt att svälja, stelheten går ner i nacke och rygg. På vårdcentralen vill läkaren skicka henne tillbaka till akuten. Patienten är nu så sjuk att hon inte orkar sitta på akuten utan väntar hemma på tid hos käkkirurgen. På kvällen kan hon inte längre öppna munnen mer än en centimeter, hon krampar och känner tryck över bröstet och andningssvårigheter. Hon åker in till akuten med ambulans, men skickas återigen därifrån, nu med löftet om en tid hos käkkirurgen morgonen efter. På käkkirurgen förstår man att det inte är ett fall för dem och kvinnan undersöks nu av medicinläkare och röntgas.

Först därefter ställs stelkrampsdiagnosen och kvinnan förs snabbt till infektionskliniken för antibiotikabehandling. Nu är hon så svårt sjuk att hon har svårt att hålla fri luftväg. Kvinnan förs till intensiven, intuberas och sövs. På grund av sina svåra kramper måste hon hållas nedsövd i fyra veckor.

De anhöriga anmäler nu vården till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. De är starkt kritiska till att modern blivit hemskickad när hon var så svårt sjuk. De efterlyser också en helhetssyn på patienten och vill se en rutinändring.

Smittar via jord och gödsel

Stelkramp (tetanus) är en mycket allvarlig sårinfektion. Den orsakas av bakterien Clostridium tetani vars sporer smittar via jord och gödsel. En orsak till att kvinnan i det anmälda fallet inte fick rätt diagnos kan vara att sjukdomen är extremt ovanlig i Sverige i dag, tack vare vaccinationen som sedan länge ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. Enstaka fall brukar rapporteras årligen, men förra året rapporterades inget fall.

Kvinnans symtom var de karaktäristiska, med smärtsamma, krampliknande muskelsammandragningar, som börjar i ansiktet och sprider sig till bål och extremiteter. Behandlingen består av antibiotika och även immunglobulin mot toxinet.