Som Vårdfokus kunde berätta i somras vill chefen för för den nya tillsynsmyndigheten Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, Gunilla Hulth-Backlund, att patientsäkerhetslagen ändras. För att klara sitt uppdrag vill hon att myndigheten själv ska få prioritera bland den stora mängden anmälningar som dagligen strömmar in från patienter och anhöriga.

Statskontoret

I dag överlämnades ett formellt förslag om detta till regeringen.  Men Vårdförbundet tycker att man först ska invänta den utvärdering av patientsäkerhetslagen som Statskontoret håller på med och som ska vara klar i mars nästa år. 

– Den stora lagstiftningsförändring som patientsäkerhetslagen innebär är viktig att utvärdera efter en tid då såväl myndigheter, personal, patienter och allmänhet hunnit ställa om tänkandet. Det är bara ett halvår kvar tills utredningen är klar och rimligt att invänta den, säger Lisbeth Löpare Johansson, vårdstrategisk chef på Vårdförbundet.

7 000 klagomål

Då Ivo tog över klagomålhanteringen från Socialstyrelsen den första juni i år låg 6 300 ärenden outredda. Trots att myndigheten fattar beslut i rask takt har högen nu vuxit till 7 000.

Redan i somras inleddes diskussioner om en lagförändring med socialdepartementet och i dag skriver Ivo alltså till regeringen att bestämmelserna behöver ändras för att lagens intentioner ska kunna bli verklighet.

Ivo vill själv kunna avgöra hur ett enskilt klagomål ska hanteras, till exempel om det ska överlämnas till den vårdgivare det berör eller till patientnämnden. Då skulle vårdgivarna få reda på avvikelser i verksamheten tidigare än i dag och kunna bedriva sitt systematiska patientsäkerhetsarbete effektivare.

Viktiga erfarenheter

– Det är både Vårdförbundets uppfattning och lagens syfte att vårdgivarna ska kunna ta hand om patienternas erfarenheter och missnöje mycket mer aktivt än i dag för att förbättra vården. Samtidigt är det väldigt viktigt att se till att patienterna också framöver känner att de har någonstans att vända sig, påpekar Lisbeth Löpare Johansson.

Ivo poängterar till regeringen att klagomålen fortfarande ska vara centrala som underlag för tillsynen men att myndigheten med sina förslag får bättre förutsättningar att koncentrera sig på en systematisk analys av den information som de innehåller.