I kväll demonstrerar återigen studentrörelsen "Inte under 24 000" för högre ingångslöner. Denna gång i Linköping och Stockholm.

I Göteborg och Lund har rörelsen ännu inte hunnit organisera sig riktigt denna höst. Och i Jönköping och Uppsala ligger studenterna lågt eftersom de tycker att de har fått ganska bra gehör för sina krav.

Fortfarande bara 23 000

Men när Vårdfokus kontrollerar med landstingets personalenhet i Jönköping säger de att ingångslönen för en nyfärdig sjuksköterska utan tidigare erfarenhet är 23 000 kronor.

På Akademiska sjukhuset i Uppsala säger man att det inte finns någon fastslagen ingångslön, utan lönen ska alltid förhandlas individuellt. Sjukhuset påpekar också att lönen för samtliga grundutbildade sjuksköterskor har höjts med 1 000 kronor i år och 500 kronor nästa år, utöver avtalet.

Behövs 24 000-rörelsen fortfarande eller börjar engagemanget mattas av?

– Nej, vi har absolut inga planer på att lägga av, tvärtom, säger Martin Höjman, talesperson för 24 000 i Stockholm.

Lägstalöner under 24 000

Även i Stockholm har lägstalönerna pressats uppåt, framför allt verkar det som att lönerna sätts allt mer individuellt.

– Karolinska universitetssjukhuset har till exempel förtydligat att det inte finns några hinder för chefer att ge en rimlig ingångslön till nyutexaminerade sjuksköterskor med tidigare yrkeserfarenhet. Det visar att vår kamp skapar förändring, säger Martin Höjman.

Men en sak är att de flesta sjukhus och landsting är öppna för individuella förhandlingar när det gäller nyutbildade sjuksköterskor med tidigare erfarenhet, till exempel som undersköterska. En annan sak är att fortfarande tillämpas en ganska strikt enhetligt nivå för de som är helt nybakade utan tidigare jobberfarenhet.

Sörmland ligger högt

I Skåne är den nivån 21 500 kronor, på Sahlgrenska i Göteborg 21 800. Bland dem som betalar mest finns landstinget i Sörmland med en lägstanivå på 23 500 kronor i månaden för nyfärdiga sjuksköterskor utan tidigare erfarenhet.

– Att nyutexaminerade sjuksköterskor ställer lönekrav varje gång de är på en anställningsintervju, och tackar nej när de erbjuds för dåliga villkor, är det viktigaste för att få till en förändring, anser Martin Höjman.

Och numera är kravet lägst 25 000.