Sjukvårdsrådgivningen 1177 är fullt utbyggd och under 2014 beräknas telefonrådgivarna ta emot mer än sex miljoner samtal.

Nära hälften av dagens samtal rör barn. Barnsjuksköterskan Eleonor Kaminskys doktorsavhandling visar att telefonsjuksköterskornas råd väger tungt för föräldrarna.

– De bör vara medvetna om sin värdefulla roll och att föräldrar, trots stark oro för sitt barn, kan avstå från att söka sjukvård om telefonsjuksköterskan inte uppmanat till det. Därmed finns en säkerhetsrisk om rekommendationen skulle visa sig inkorrekt eller barnet snabbt försämras, säger Elenor Kaminsky.

En tidigare publicerad delstudie visade att uppringande mammor oftare än pappor får egenvårdsråd i stället för rådet att söka sig till annan sjukvårdsinstans.

Tre perspektiv

Elenor Kaminskys tar i sin avhandling upp både föräldrars, telefonsjuksköterskors och verksamhetschefers perspektiv. Föräldrarna tycker det är viktigt att bli bemötta med respekt och att bli noggrant lyssnade till. Det minskar deras oro och ökar chansen till inlärning.

Telefonsjuksköterskorna har ett folkhälsoperspektiv och vill underlätta inlärning, medan verksamhetscheferna betonar organisationsmål och jämlik vård framför hälsofrämjande arbete.