I dag testas blodprov för att hitta malaria och sömnsjuksmitta i dyra maskiner som många sjukhus inte har möjlighet att köpa in. Med den nya metoden kan man droppa en droppe blod på ett chip som är utformat så att parasiterna samlas ihop på ett ställe och blir lättare att upptäcka.

Med hjälp av en enkel mikroskop-app kan sedan en bild tas som sms:as vidare för labbanalys vid närmaste sjukhus. Det innebär att sjukvårdare kan ta med utrustningen och komma till patienterna i stället för att de ska behöva ta sig till sjukhus. I och med att partiklarna blir lättare att finna kan sjukdomarna också upptäckas tidigare.

EU bidrar till forskningen

Tekniken är en vidareutveckling av en metod som på engelska heter "determinstic lateral displacement" och som uppfanns på Princeton för cirka tio år sedan.

Forskningen pågår nu vid 15 universitet, kliniker och företag världen över och för att stödja utvecklingen bidrar EU med 40 miljoner kronor.

– Till slut kan vi landa i en enkel och billig lösning, men det fordras mycket arbete för att komma dit, säger Jonas Tegenfeldt, docent i fasta tillståndets fysik vid Lunds tekniska högskola.

Samma metod kommer att prövas på bakterier och cirkulerande cancerceller som riskerar att bli metastaser.