Obesitaskirurgi hjälper inte bara mot fetma, utan även mot de sjukdomar som är vanliga hos feta. Bland de som har diabetes kan två av tre sluta med alla sina diabetesmediciner.

Av dem som lider av sömnapné har 80 procent kunnat sluta med CPAP-maskinen när de blir tillfrågade efter fem år.

Det visar den uppföljning som görs av Nationella kvalitetsregistret för obesitaskirurgi, SOReg, när de i dag publicerar del tre av årsrapporten.

Registret har uppgifter för mer än 35 000 operationer och i år rapporteras de första femårsresultaten.

Användningen av antidepressiva läkemedel är vanligt bland feta patienter. Bland de obesitasopererade kunde nästan hälften sluta ta dem, men var tionde börjar igen under de fem första åren efter operationen.

Kirurgin har även goda effekter mot hypertoni och kardiovaskulära riskfaktorer i blodet.

Gastric bypass vanligast

Gastric bypass är den vanligaste metoden i Sverige, och utgör 97,5 procent av de undersökta i registret. Metoden är mest väldokumenterad och det finns flest studier om den.

De gastric bypass-opererade går som grupp ner tre fjärdedelar av övervikten fram till två år efter operationen. Det blir i genomsnitt 40 kg för de patienter som väger 125 kg.

Män går ner mer för att de generellt sett väger mer, men inte i relativa mått.

Duodenal switch är den metod som ger störst viktnedgång, följt av gastric bypass.