Medicin som höll på att ges till fel patient, eller en läkare som var en halvtimme sen till ronden. Varje dag händer det saker som ska rapporteras som avvikelser, men det sker långt ifrån alltid. Enligt Gunilla Månsson, ordförande för Vårdförbundet i Blekinge, är arbetssituationen i vården så stressig att avvikelserapporteringen inte hinns med.

– Flera gånger om dagen tänker man sätta sig ned vid en dator och skriva, men så händer det något eller så ligger datasystemet nere, säger Gunilla Månsson.

Konsekvensen blir att man antingen rapporterar när arbetstiden egentligen är slut, eller helt enkelt struntar i det.

Problemet ligger även hos personalen

Men underrapporteringen beror inte bara på stress utan problemet ligger även hos vårdpersonalen själva, menar Gunilla Månsson. Trots att den nya patientdatalagen har släppt syndabockstänkandet och fokuserar på systemfel är många inom vården fostrade i en duktighetskultur som hindrar dem från att erkänna fel. Viljan att var perfekt lever kvar.

– Lagen är det inget fel på, men vi har fortfarande en kultur kvar att jobba med. Man får inte göra fel, man får inte ens vara på väg att göra ett fel, säger hon.

Vad gör ni från Vårdförbundet för att ändra den kulturen?

– Vi pratar hela tiden med våra medlemmar och förtroendevalda och försöker även hitta vägar att få till avvikelserapporteringen. Min övertygelse är att om allt rapporterades, skulle arbetsgivaren få ett mer heltäckande underlag för att kunna arbeta med långsiktiga lösningar, säger Gunilla Månsson.