På vissa avdelningar på Västmanlands sjukhus i Västerås är personalomsättningen 25 procent och just nu behövs det 55 sjuksköterskor till. Enligt sjukhusets personalchef Eva Dannert är det framför allt de yngre som slutar.

Pedagogisk rond 

Störst problem med att behålla sin personal har ortopedkliniken. Där får alla nyanställda nu två veckors klinisk introduktion där ett av inslagen är "den pedagogiska ronden".

– Man ger ronden lite mer tid, tar fram röntgenbilder och förklarar helheten, säger Anna Brännback, sektionsledare på ortopedkliniken till tidningen VLT.

Sedan kommunen fick ansvar för hemsjukvården har många sjuksköterskor gått över till Västerås stad som betalar flera tusen kronor mer i månaden och oftast även har bättre arbetstider. Landstingen runt Västmanland betalar också bättre.

 17 miljoner extra

Nästa år satsar landstinget 17 miljoner kronor extra utöver det centrala löneavtalet. Det innebär en tusenlapp extra per anställd. Eva Dannert säger att det är för att kunna konkurrera och att sjukhusledningens avsikt är att allmänsjuksköterskorna ska få mer av kakan eftersom det är de som har de lägsta lönerna.

– Man höjer på ögonbrynen då personalchefen går ut i media och bara nämner sjuksköterskorna. Det är väldigt oroande eftersom de har behov av alla fyra yrkesgrupperna. Inte minst biomedicinska analytikerna dignar under sin arbetsbörda, säger Vårdförbundets ordförande i Västmanland, Janí Stjernström.

Andra lösningar

Att satsningen ska gälla alla Vårdförbundets fyra yrkesgrupper har enligt henne varit mycket tydligt i diskussionerna mellan landstinget och Vårdförbundet. Janí Stjernström tror inte att den introduktionsmodell sjukhuset nu funderar på att sprida till alla kliniker kommer att fungera.

– Vi vet varför medlemmar slutar på vissa enheter. Det beror på hög arbetsbelastning, låga löner och en liten möjlighet att påverka. Vi vill att arbetsgivaren bjuder in oss för dialog kring detta, men än så länge levererar man bara egna åtgärdsförslag, säger hon.