ESBL är en grupp enzymer som finns hos tarmbakterier. Enzymerna bryter ner antibiotika och gör att bakterierna blir resistenta mot vanliga penicilliner och de flesta cefalosporiner. En ny grupp, som kallas ESBL-carba kan även bryta ner karbapenemer. Det innebär att bakterierna blir resistenta mot de flesta antibiotika som används inom vården.

Spridningen av ESBL har gått snabbt de senaste åren. Forskaren Alma Brolund vid Smittskyddsinstitutet, som disputerar i dag, har detaljstuderat svenska E-coli-bakterier för att förstå mer om hur spridningen går till.

Resultatet av forskningen är nedslående. ESBL finns i en klon som sprider sig mycket framgångsrikt och som finns i en stor del av världen. Dessutom är ESBL-enzymerna mycket rörliga och har en förmåga att sprida sig till alla möjliga olika sorters E-coli-bakterier med hjälp av så kallade plasmider, små bitar av arvsmassa.

Att stoppa spridningen blir därför mycket svårt, konstaterar Smittskyddsinstitutet, i ett pressmeddelande.

Patienter som bär på ESBL-bildande bakterier vet ofta inte om det, utan det är först när de drabbas av någon infektion som gör att de behöver antibiotika som resistensen upptäcks.