Efter bara en knapp dag i telefonslingan är det förstås svårt att utvärdera eller bedöma vilken typ av frågor de får, men en liten aning har de fått ändå.

Susanne Björkman har varit förtroendevald i Stockholmsavdelningen i 14 år. Redan nu märker hon att hon kommer att få användning för sin kunskap i frågor som rör anställningsvillkor. De frågor hon hittills fått har bland annat handlat om lön, semestrar och tjänstledighet.

– Det känns att åren som förtroendevald har gett mig kunskap som jag får användning för här. Jag har till och med kunnat upplysa en medlem att man inte måste lämna förbundet för att man byter arbetsuppgifter, utan att det går bra att vara stödmedlem för 50 kronor i månaden. Det hade hon ingen aning om, säger Susanne Björkman.

Blandad kompetens

Mångfalden har varit viktig under rekryteringsprocessen. På Vårdförbundet Direkt arbetar män och kvinnor mellan 24 och 60 år. Kompetensen bland dem som tar emot frågorna är blandad. Medlemmarna får möta jurister, personalvetare och representanter från professionerna. Flera har tidigare erfarenhet från arbete med facklig telefonrådgivning.

Deras arbete underlättas av att ljus, och framförallt ljud, har anpassats till behoven för åtta personer som alla kan sitta i telefon samtidigt. Mattor, soffor, anslagstavlor – allt är ljuddämpande. Liksom de stora tavlorna med bilder på de fyra medlemsprofessionerna som inte är tavlor utan ljudabsorbenter, berättar Therese Alsing som är samordnare för gruppen.

Foto: Elisabet ForslindTherese Alsing. Foto: Elisabet Forslind

Johan Hedberg är en av gruppens jurister. Han har nyligen avslutat sina juridikstudier, men har ändå hunnit skaffa sig sex års erfarenhet som telefonrådgivare på Swedbank.

– Jag sökte det här arbetet för att jag är intresserad av arbetsrättsfrågor och av att ha personlig kontakt med medlemmar, säger han.

Höga förväntningar

Stämningen är god och larmet inte alltför påträngande. Telefonsamtalen kommer i lagom intervall. Inte nerringda men heller ingen ödslig tystnad. Förväntningarna är höga.

– Jag har varit med och startat två telefonrådgivningar tidigare så jag vet att det här är en toppenservice som erbjuds medlemmarna. Vi ökar förbundets tillgänglighet och kan komplettera det arbete som görs ute i de lokala avdelningarna. Dessutom kommer vi att föra statistik på vilken typ av frågor vi får så att den kunskapen kommer hela förbundet tillgodo, säger Therese Alsing.

Vårdförbundet direkt har tre kvalitetskriterier att leva upp till: De ska kunna ge svar inom 24 timmar, de ska kunna svara på frågor som rör profession, lön och anställningsvillkor och de ska kunna ge svar direkt utan att hänvisa till någon annan.