Hur låter egentligen rassel och ronki i stetoskopet? Sjuksköterskan Thomas Alvring menar att ambulanssjuksköterskor är rätt dåliga på att höra skillnad på olika lungljud.

– Vi har ingen chans att öva med handledning eftersom vi är ensamma i ambulansen. Vi har inga läkare som kan berätta och bekräfta vad vi hör, säger han.

När han själv började söka efter pedagogiska verktyg på nätet, hittade han inga lämpliga för prehospitalt arbete.

 Arbeta enligt AMLS

 – Det finns enstaka klipp eller ljudbanker, men de är inte samlade och av dålig kvalitet. Dessutom är allt på engelska.

LungappenSå här kan det se ut i Lungappen

Thomas Alvring arbetar vid ambulansen på Skaraborgs sjukhus i Västra Götalandsregionen. Där inför man i höst ett nytt arbetssätt för akutsjukvård, det amerikanska så kallade AMLS-konceptet, vilket står för Advanced medical life support.

Syftet är att strukturera arbetet och därigenom minska risken att missa väsentliga symtom. En del i arbetsättet är att lyssna på lungorna och dra slutsatser utifrån ljudet.

Rassel och ronki

Rassel innebär ofta vätska eller slem i lungan och ljudet tyder på hjärtsvikt eller lunginflammation. Ronki däremot är ett tecken på trånga luftrör och kommer snarare från en patient med kol.

– Med min app kan man öva innan och lära sig skillnader mellan lungljud. Den är inte tänkt att användas som jämförelse i skarpt läge, säger Thomas Alvring om Lungappen, som tagits fram både för Iphone och Androidtelefoner.

Appen innehåller 90 ljudfiler och 15 patientfall, tänkbara diagnoser samt nödvändig bakgrundsfakta. Thomas Alvring har utvecklat den på fritiden med ekonomiskt stöd av Almi. Patienterna har han letat upp på sjukhuset i Skövde och när han arbetat i ambulansen.

Han hoppas att hans arbetsgivare vill bekosta appen till de sjuksköterskor och läkare som har behovet. Framöver vill han samla fler ljudfiler och utveckla appen även på engelska.

Validerad

Ambulansöverläkaren Rolf Svensson har validerat alla ljud och har också godkänt appen som utbildningsmaterial för organisationen.

Lungappen för Androidtelefoner finns redan klar för nerladdning. Appen till Iphone väntas inom kort bli godkänd av utvecklarna på Appstore.