Redan i den utredning som föreslog att Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur skulle skapas föreslog utredaren namnet E-hälsomyndigheten. 

E-hälsomyndigheten är tydligare och mer övergripande och sammanfattar verksamheten bättre, anser nu även regeringen. Namnet kopplar också till regeringens it-strategi som fick namnet E-hälsa då den bytte inriktning 2010.

Dessutom passar namnet bättre i internationella sammanhang.

Därför föreslår regeringen i en proposition de lagändringar som krävs för att kunna byta ut namnet. Det handlar om ändringar som innebär att hänvisningar till Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur ersätts med hänvisningar till E-hälsomyndigheten.

E-hälsomyndigheten startar sin verksamhet den 1 januari 2014.