Den borgerliga majoriteten i Stockholms läns landsting har beslutat att utöka antalet utbildningsplatser för specialistutbildade sjuksköterskor från 76 till 100 platser. Bland annat startar en helt ny utbildning med ett 20-tal platser för sjuksköterskor som vill bli specialister i neonatologi, inom ramen för sin anställning.

Utbildningen är på två år och erbjuds dem som arbetar på Astrid Lindgrens barnsjukhus och Sachsska barnsjukhuset. Den leder till en magisterexamen.

Sedan i somras är det möjligt för högskolorna att starta egna specialistutbildningar för sjuksköterskor, vid sidan om de elva specialistinriktningar som Socialstyrelsen godkänt.

Mer i lön

Under de kommande två åren satsar Stockholms läns landsting dessutom 90 miljoner kronor för att få upp specialistutbildade sjuksköterskors löner med i genomsnitt 1 500 kronor i månaden.

Sjuksköterskor som går en av de specialistutbildningar som landstinget driver i egen regi erbjuds en studielön på cirka 15 000 kronor i månaden.

Skåne vill undersöka betald utbildning

I nästa års budget satsar den styrande femklövern i Region Skåne (Mp och Allianspartierna) tio miljoner kronor i ett försök att bryta trenden med allt färre specialistsjuksköterskor. Pengarna ska bland annat användas till att höja utbildningsbidraget från 13 000 till 19 000 kronor per månad. Dessutom utökas antalet sjuksköterskor som kan få studielön av regionen med 30 stycken.

Utöver det har personaldirektören fått i uppdrag att se över möjligheterna att införa utbildningstjänster för sjuksköterskor, vilket är i linje med Vårdförbundets önskemål om betald specialistutbildning.

Västra Götalandsregionen har redan gjort en  särskild satsning på betald specialistutbildning för sjuksköterskor, som startat nu i höst.