Anmälan är inskickad till Inspektionen för vård och omsorg, av en barnmorska och en sjuksköterska på en ungdomsmottagning.

Barnmorskan blev i början av oktober ombedd att sätta in en p-stav på en av de flickor som vistades på behandlingshemmet. Men när hon kontrollerade läkemedelsförpackningen som flickan hade fått med sig upptäckte hon att p-staven var utskriven till en annan patient, varför patienten fick ett nytt recept och en ny tid.

Lager av p-stavar

När barnmorskan konfronterade sjuksköterskan med att flickan haft någon annans läkemedel med sig till mottagningen ska hon ha svarat att hon har ett lager av p-stavar liggande från flickor som inte fått dem insatta.

Enligt anmälan ska sjuksköterskan också ha sagt att "jag kastar aldrig patienternas läkemedel", "jag sparar i ett eget förråd" och "jag måste ha ett lager av adhd-medicin".

Sjuksköterskan erkänner för Vårdfokus att hon skickade med en annan patients p-stav till barnmorskan. Hon menar att hon gjorde det för att det recept som flickan hade fått inte fungerade, det hade fått fel förskrivningskod.

– Jag är en fixare. För att göra det enkelt strök jag över namnet på förpackningen och skickade med den till ungdomsmottagningen. Så kunde jag hämta ut den andra sen. Jag ville göra det smidigt.

Oöppnade förpackningar återanvänds

Hon berättar att de har många flickor som åker in och ut på behandlingshemmet, och att det inte är ovanligt att de avviker. Ibland blir deras läkemedel liggande.

Att hon skulle ha sagt till barnmorskan att hon aldrig kastar patienternas läkemedel och att hon sparar exempelvis adhd-läkemedel i ett eget förråd, förnekar hon för Vårdfokus.

– Nej så är det inte. Men ibland får våra ungdomar adhd-medicin, och så byter de sort. Då kastar vi inte burken utan har kunnat nyttja den till någon annan. Ibland kommer ungdomarna in akut här, då har vi dem att ta till om någon annan sätts in på just det läkemedlet.