På grund av fördomar och okunskap riskerar homo-, bi- och transsexuella att bli sämre bemötta i vården än andra patienter.

– Alla personer ska bemötas på ett öppet och respektfulltsätt. En del kan rentav dra sig för att söka vård och hjälp. Så kan vi inte ha det, säger sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Rydberg (FP) i en kommentar till varför utbildningen tagits fram.

Men det är inte bara i vården som hbt-personer riskerar att diskrimineras. Därför vänder sig utbildningen till all personal i landstingets samtliga verksamheter, även de som drivs av privata entreprenörer.

Utbildningen har tagits fram i samarbete med DO, Diskrimineringsombudsmannen och RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.

Webbutbildningen är en del av de åtgärder som anges i landstingets hbt-policy, som antogs i slutet av 2011.