Det framgår av en ny rapport som Smittskyddsinstitutet, SMI, publicerar i dag tillsammans med Referensgruppen för antiviral terapi, RAV. 

Bilden av hiv som en livsfarlig sjukdom, som osynligt sprider sig i samhället, lever kvar hos en stor del av allmänheten, enligt rapporten. Kunskapen, och även toleransen mot smittade, har ökat sedan 1980-talet. Men fortfarande uppger 20 procent att de skulle undvika nära kontakt med en hiv-positiv person.  Cirka 40 procent anser att hiv-positiva bör undvika samlag.

Minimal risk

I en debattartikel i Dagens Nyheter (se länk) förklarar företrädare för SMI och RAV att för de patienter som följer behandlingen, vilket de allra flesta gör, är risken att föra smittan vidare mycket låg vid sexuella kontakter och minimal om kondom används.

De påpekar samtidigt att en stor andel av dem som bär på hiv upptäcks och diagnostiseras i ett sent skede av sjukdomen och uppmanar därför sjukvården att vara mer öppen och generös med att erbjuda hiv-test till allmänheten och testa dem som ber om det.

Det är från personer som inte känner till att de har hiv som smittrisken är som störst vid oskyddat sex.

Rapporten kommer att finnas tillgänglig på SMI:s hemsida efter klockan 15.00.