I förra veckan kunde vi berätta att SOS-sjuksköterskan i det så kallade Emil-fallet fick behålla sin legitimation, men får en prövotid på tre år.

Socialstyrelsen ansåg att sjuksköterskan varit "grovt oskicklig" i sitt arbete, vilket är en av de nio olika grunder som finns för återkallande av legitimation. Men Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, ansåg att sjuksköterskan visserligen varit oskicklig i sitt arbete, men att det inte bedömdes som grovt.

Att en legitimation dras in på grund av "grov oskicklighet" är mycket ovanligt, det handlar om enstaka fall per år. Det vanligaste skälet är sjukdom och missbruk. Därefter kommer grov brottslighet i eller utanför yrket, visar en granskning i senaste numret av Vårdfokus.

Sedan 2004 har 163 sjuksköterskor och barnmorskor fått sina legitimationer återkallade. Flest var det 2012 med 26 stycken.