De får priset för att de genom sin forskning med fokus på det nyfödda barnets beteende bidragit till att förbättra vården för kvinnor och barn.

Barnmorskan och docenten Anne-Marie Widström får det för sin banbrytande forskning om det nyfödda friska barnets beteende och betydelsen för både mor och barn av hud-mot-hudkontakt i anslutning till födelsen.

Amningsspecialisten Kristin Svensson, barnmorska och doktor i medicinsk vetenskap, får priset för sitt omvittnat humanistiska förhållningssätt i sitt kliniska amningsarbete och sin förmåga att dela med sig av sin kunskap i undervisning och bokform.

Kristin Svenssons forskning på rutiner som stödjer eller hindrar amning har ökat medvetenheten om vad personalens agerande betyder för att främja amningsstarten.

Hederspriset, som delas ut vartannat år, fick de ta emot vid invigningen av barnmorskekonferensen Reproduktiv Hälsa på Arlanda utanför Stockholm i går. Konferensen avslutas i dag.