Det är regionens vårdexportbolag Skåne Care AB som i dag har anmälts till Ekobrottsmyndigheten eftersom det finns misstanke om att det under våren har förekommit oegentligheter i bolaget.

Skåne Care AB och dess nya ledning gjorde upptäckten vid en intern kontroll i samband med delårsbokslutet för andra kvartalet.

– Eftersom vi själva inte har kunnat hitta någon förklaring till utbetalningen så är det mitt ansvar som styrelseordförande i Skåne Care AB att polisanmäla misstanken, säger Ingrid Bengtsson-Rijavec, i ett pressmeddelande.

Skåne Care AB är Region Skånes helägda vårdexportbolag. Förutom vårdexport så arbetar bolaget även med export av konsult- och utbildningstjänster inom vårdområdet.