Patienter har rätt att få vård utomlands betald av Försäkringskassan om den ges enligt internationell medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet.

Frågan är hur det ska bedömas när det gäller till exempel homeopati, som är erkänt i EU-länder som Tyskland och Frankrike men inte i Sverige. Även akupunktur och andra komplementärmedicinska behandlingar bedöms och används på skilda sätt i olika länder.

Kontroversiella behandlingsmetoder

Samma sak gäller nya eller delvis oprövade behandlings- eller operationsmetoder som riskerar att bli en tvistefråga mellan Försäkringskassan och enskilda patienter som vill åka utomlands för att få behandlingar som inte finns i Sverige.

Med den nya lagen som träder i kraft i dag blir det enklare och tydligare för patienter som vill söka vård utomlands, vilket förmodligen gör att det blir fler som tar chansen.

Men frågan om vilka behandlingar som godkänns är egentligen inte ny. Viktoria Sjöberg på Försäkringskassan har arbetat med de här frågorna sedan 2006 och sett hur kontroversiella behandlingsmetoder har kommit och gått.

– Det kommer alltid att finnas ärenden där det är svårare att göra bedömningar. Innan vi fattar beslut om att bevilja ersättning begär vi in yttranden från det landsting som patienten tillhör och i vissa fall kan vi också be Socialstyrelsen eller SBU att yttra sig om en metod kan anses vara enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Osäkert vetenskapligt underlag

En behandling som just nu är mycket omdiskuterad är hypertermibehandling som ges som ett komplement till cellgiftsbehandling. Det handlar om att döda cancerceller med hjälp av värme. Metoden utförs i Tyskland och många svenska patienter har rest dit för att få behandling. En del har fått ersättning av Försäkringskassan, andra inte.

– Här spretar det vetenskapliga underlaget, därför blir tillämpningen skakig. Det handlar också om att behandlingen kanske är lämplig vid vissa typer av cancer och inte vid andra, säger Viktoria Sjöberg.

Inte mer och dyrare vård

Försäkringskassan har nu vänt sig till Kammarrätten för att få ett avgörande och vägledning om hur frågan ska tolkas i framtiden. Samtidigt tittar också SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, på det vetenskapliga underlaget för hypertermibehandling.

Finns det inte risk för att landstingen får betala för dyra behandlingar med tveksam nytta när det nu blir enklare att söka vård utomlands?

– Den nya lagen bygger ju inte på att man ska få mer och dyrare vård, utan handlar om frihet att välja var man ska få vården. Man får enbart ersättning för vad motsvarande vård skulle ha kostat om den hade getts i Sverige, säger Viktoria Sjöberg.