Nästa dag kom den gravida kvinnan tillbaka till Centralsjukhuset i Kristianstad med intensiva buksmärtor. Då konstaterades utomkvedshavandeskapet och hon fick opereras akut med 1,2 liter blod i buken.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har utrett händelsen och kritiserar sjuksköterskan för att inte ha skickat patienten till en läkare vid första vårdtillfället. Ivo är även kritiskt till att sjuksköterskan inte dokumenterat vilka undersökningar som gjorts för att utesluta komplikationer till graviditeten.

Dnr. 8.2-23381/2013