Det var överraskande besked som den borgerliga majoriteten och miljöpartiet kom med i dag. Eftersom det relativt välmående landstinget har tappat 250 miljoner på det så kallade skatteutjämningssystemet, rika landsting bidrar till fattiga, höjs skatten med 40 öre. Det motsvarar ungefär en hundralapp i månaden för en person som tjänar 25 000 kronor i månaden.

Samtidigt behöver flera lokaler renoveras och en stor del av den oväntade skattehöjningen ska gå till det. Sammanlagt 1,9 miljarder kronor satsas bland annat på:

  • Nya lokaler för operation och intensivvård samt en ny entré på Höglandssjukhuset i Eksjö
  • Nya och ombyggda operationslokaler på Värnamo sjukhus
  • Ombyggda lokaler för strålbehandling på Länssjukhuset Ryhov och två nya förlossningssalar.
  • Nya vårdcentraler i Råslätt i Jönköping och i Smålandsstenar.

Vårdförbundet saknar kompetensutveckling

Lise-Lotte Lagerqvist, ordförande Vårdförbundet avdelning Jönköping, tycker att det är bra för medlemmarna och deras arbetsmiljö med nya och bättre lokaler. Däremot saknar hon satsningar på kompetensutveckling.

– Vad hjälper allt detta om den kunskap och kompetens som krävs att arbeta där saknas? Vi ser att även sådana satsningar krävs och det behövs mer specialistutbildade sjuksköterskor, säger hon.

Vid presskonferensen i dag framgick även att flera delar av sjukhusvården ska konkurrensutsättas. Först ut är urologi och ögonsjukvård nästa år och sedan följer öppenpsykiatrin, hud och öron året efter.

Landstinget står också inför ett sparpaket på 100 miljoner kronor nästa år där en stor del ska kapas hos tandvården för både vuxna och barn, samt i kostnader för administration i landstinget som har skjutit i höjden på senare år. Dessutom kommer det att bli dyrare för patienterna att ligga på sjukhus, avgiften höjs från 80 till 100 kronor per dygn.

Den socialdemokratiska oppositionen i landstinget är kritisk till majoritetens budgetförslag och anser att landstinget får betala priset för de skattesänkningar som regeringen gör nationellt.