Det visar en brittisk studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Spine.

Drygt 90 personer med kroniska smärtor i ländryggen lottades till att antingen ingå i en grupp som dagligen skulle använda MBT-skor (Masai Barefoot Technology) med rullande sula eller en grupp som använde träningsskor med vanlig sula.

Deltagarna i studien instruerades att minst två timmar om dagen ha på sig skorna när de stod eller gick. Dessutom deltog de en gång i veckan under en månads tid i ett träningsprogram där de använde sig av respektive skor.

Rekommenderas ofta

Skor med rullande sulor rekommenderas ofta för personer med olika typer av ryggproblem och det är vanligt att hälso- och sjukvårdspersonal rekommenderar personer med just ländryggssmärtor att bära skorna.

Men enligt de resultat som författarna till studien i Spine kommit fram till finns det ingenting som talar för att rullande sulor skulle vara bättre för ryggsmärtor än traditionella träningsskor med plan sula.

Ingen skillnad

Efter sex och tolv månader gick det inte att se några statistiskt signifikanta skillnader vad avser smärtan. Däremot var det betydligt fler av dem som hade använt vanliga träningsskor som upplevde att de var mindre hindrade av sin smärta, jämfört med dem som hade burit MBT-skor.