Neddragningen från sex till två vårdplatser på Sorsele sjukstuga skedde i samband med Projekt balans, landstinget Västerbottens strukturförändring från sjukhusvård till primärvård.

Gemensamma vårdplatser

Den berodde dels på låg bemanning, dels på att antalet vårdplatser skulle minska i hela länet. Nu utvecklar Sorsele kommun och landstinget en samverkanslösning med en gemensam vårdavdelning på sjukstugan.

Kommunen bygger om lokalerna för att få plats med all sin omsorg och för att underlätta samverkan. Förhoppningen är att med gemensamma vårdplatser kunna täcka upp för varandra allt efter behov.

– Framgångsreceptet ligger i att vårdplatserna bedrivs med en personalsamverkan och innebär inga merkostnader för kommunen. Både kommunen och landstinget vinner på samverkan men framförallt gynnar det våra medborgare, säger Caisa Abrahamsson, kommunalråd (S).

Uppmuntrar utvecklingen

Även Peter Olofsson, landstingsråd (S), är nöjd.

– Vi uppmuntrar och tror på utvecklingen i Sorsele. Samverkan möjliggör att långsiktigt kunna bevara vårdplatser långt ut i organisationen, säger han.

En liknande lösning har redan genomförts i Malå.