Socialstyrelsen begärde att Hsan, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, skulle dra in SOS-sjuksköterskans legitimation. Men nämnden ville annorlunda och beslutade i stället att ge sjuksköterskan en treårig prövotid.

Nu har sjuksköterskan överklagat beslutet om prövotid till förvaltningsrätten. Han skriver att han inte har varit oskicklig på ett sådant sätt att prövotid är motiverat och att han innan "Emil-fallet" arbetat prickfritt i 30 år.

Dessutom anser sjuksköterskan att kraven i prövotidsplanen är omöjliga att uppfylla. En sådan utbildning som Hsan beskriver i planen finns inte och dessutom tror han att det blir omöjligt att hitta en vårdgivare som är villig att ge honom den handledning som krävs i planen.

Sjuksköterskan, som sade upp sig från SOS Alarm i samband med den rättsliga processen mot honom, är i dag utan arbete.