Förra helgen publicerade barnombudsmannen Fredrik Malmberg tillsammans med Vårdförbundet och flera vårdföreträdare, en debattartikel i Dagens Nyheter i vilken de argumenterar för barnens rätt att själva bestämma över sin kropp.

Att omskära utan medicinsk grund och utan samtycke från barnet bryter mot barnets mänskliga rättigheter och mot grundläggande medicinsk-etiska principer, anser de. Samtliga barnombudsmän i Norden har därefter ställts sig bakom resonemanget.

Nu får de stöd från EU-politikerna nere i Bryssel. I tisdags antog nämligen även Europarådets parlamentariska församling en resolution (se länk) som i princip följer samma linje.

I resolutionen uppmanas medlemsstaterna att ta fram särskilda bestämmelser som klargör att pojkarna först måste vara så pass gamla att de själva kan ge sina synpunkter innan ett ingrepp kan ske, såvida det inte görs av rent medicinska skäl.