Svininfluensan, A(H1N1), är numera en av flera typer av säsongsinfluensa. I vintras orsakade den cirka 30 procent av alla influensafall. Det har också visat sig att den i högre utsträckning medför allvarlig sjukdom och död hos gravida än de andra influensatyperna som oftast ger en mild sjukdom.

Därför rekommenderar Socialstyrelsen alla gravida under andra och tredje trimestern, det vill säga från graviditetsvecka 16, att vaccinera sig mot säsongsinfluensa. Tidigare vaccination mot svininfluensa ger inte tillräckligt skydd.

Myndigheten påpekar att vaccinationen inte påverkar fostret.

Andra riskgrupper som enligt Socialstyrelsen också bör vaccinera sig är personer med kroniska sjukdomar, personer med extrem fetma eller neuromuskulära sjukdomar, personer med diabetes och alla över 65 år.