Samma försäljningsstopp planeras även vid universitetssjukhuset i Malmö.

Från och med i morgon uppmanar Region Skåne dessutom alla patienter att sluta röka sex till åtta veckor före en operation, och sedan hålla uppe lika lång tid efter ingreppet.

– Vi vill hjälpa alla våra patienter att bli rökfria, både ur en hälsosynpunkt men även utifrån operationsperspektivet. Ju bättre din kropp mår före operation desto större chans är det att resultatet blir bra, säger Carin Molin som arbetar med hälsofrämjande insatser på Skånes universitetssjukhus.

Tidigare har Länssjukhuset i Kalmar infört ett liknande försäljningsstopp av tobaksprodukter.