Som Vårdfokus tidigare berättat är åtskilliga vårdplatser på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg stängda på grund av brist på sjuksköterskor.

Ändå planeras mer än 50 nya vårdplatser från nyår, efter ett politiskt beslut i regionens hälso- och sjukvårdsnämnd. Lika många miljoner har skjutits till för att förverkliga planerna.

Får inte ihop logiken

Flertalet av de nya platserna är tänkta att öppna den 1 januari 2014, om drygt två och en halv månader alltså. Vårdförbundet har svårt att få ihop logiken.

– Vi har ju frågat oss hur de tänker. Men visst, kan de rekrytera och få in folk så är det bra om vi kan få 50 nya platser. Då får vi en bättre arbetsmiljö, säger Susanne Blom Persson, huvudskyddsombud för Vårdförbundet på sjukhuset.

Så sent som i förra veckan såg det ut så här på Sahlgrenska:

  • 12 platser har stängt på Drottning Silvias barnsjukhus. 8 sjuksköterskor saknas.
  • 7 vårdplatser har stängts på en av kirurgavdelningarna. 7 sjuksköterskor saknas.
  • 12 av 24 platser hålls stängda inom rättspsykiatrin på grund av sjuksköterskebrist.
  • 11 barnmorskor saknas inom förlossningen.

Enligt Vårdförbundet är en av de viktigaste orsakerna till sjukhusets brist på sjuksköterskor att man fortfarande vägrar att betala nyexaminerade den ingångslön de begär, nämligen 24 000 kronor i månaden. Därför väljer många andra arbetsplatser, exempelvis inom kommunerna eller i Norge, där såväl lönerna som arbetsvillkoren är bättre.

Kan inte svara

I det pressmeddelande som Sahlgrenska universitetssjukhuset skickat ut för att tala om att 50 nya platser öppnas uttalar sig chefläkaren Mats Tullberg i positiva ordalag om hur de nya platserna kommer att gynna såväl patienter som personal. Men när Vårdfokus frågar honom hur man ska lyckas bemanna de nya platserna har han inget svar att ge.

Via presstjänsten hänvisas vi i stället till vikarierande chefen för regionens HR-strategiska avdelning, Jan Sundqvist.  Hans bedömning är att det kommer att gå att lösa dagens bemanningsproblem samtidigt som de nya vårdplatserna bemannas.

Inga höjda löner

Exakt hur det ska gå till har han svårt att svara på. Men på en punkt är han tydlig, det kommer inte att ske genom höjda ingångslöner. För nyexminerade gäller som tidigare 21 800 kronor i månaden.

Jan Sundqvist säger också att en utökning av antalet vårdplatser, utan krav på ökad produktion, inte bara förbättrar  patienternas situation utan även leder till en förbättring av arbetsmiljön.