Nu måste trycksårsfrågan lyftas högre upp på dagordningen både bland professionerna i vården och bland politikerna. Läkarkåren är tyvärr ointresserad och politikerna förstår inte alltid hur investeringar i material och utbildning kan få stora hälsoekonomiska effekter.

Det skriver Eila Sterner, sjuksköterska och medicine doktor vid Karolinska universitetssjukhuset, på Svenska dagbladet opinion.

För patienterna är trycksår smärtsamma, tar lång tid att läka och kan rent av vara dödliga. Men det handlar också om stora kostnader.

Pengar att spara

Studier på europeisk nivå visar att så mycket som fyra procent av EU-ländernas sjukvårdsbudgetar läggs på att behandla trycksår. Det finns alltså stora pengar att spara genom att förebygga.

Det förebyggande arbetet består av två nära sammanflätade delar: personalens aktiva arbete och kvaliteten på de hjälpmedel som finns, skriver Eila Sterner och avslutar sin debattartikel:

"Det är dags att tala om trycksår som den vårdskada det är, och hur vi genom investeringar i utbildning och hjälpmedel på sikt kan göra stora hälsoekonomiska besparingar."