Arbetsuppgifterna tänjde på arbetsdagens början och slut. Men i stället för att be om övertid fortsatte distriktssköterskan Anna Halmerius att fylla på sitt redan överfulla flextidskonto, trots att hon aldrig hann ta ledigt.

Övertid måste du motivera och få godkänd av chefen. Flextid bestämmer du över själv. Anna Halmerius såg det som enklast att flexa - och det var hon inte ensam om.

Gratisjobb avslöjat

Förra året fick sjuksköterskor och barnmorskor på allt från vårdcentraler till ungdomsmottagningar inom den offentligt drivna primärvården i Västra Götaland 1 507 timmar innestående flex struken, helt enligt flextidsavtalet, eftersom maxgränsen för sparad flex överskridits.

I praktiken innebär det hundratals timmar av gratisarbete som döljer underbemanning, organisationsproblem, resursbrist – och anställda som inte vågar säga ifrån.

Flexbergen växer

Situationen kom upp till ytan när den offentligt drivna primärvården i Västra Götaland sade upp alla flextidsavtal förra hösten. Vårdförbundet i Västra Götaland började granska vad som låg bakom flextidsbergen och det visade sig att många överfulla konton dolde övertidsarbete som inte alls borde ha registrerats som frivillig flex.

Förutom all struken flex hade den offentligt drivna primärvårdens sjuksköterskor och barnmorskor totalt 16 173 timmar innestående flex, alltså mer än 2 000 arbetsdagar, på sina flextidskonton i september förra året. Hur är det möjligt?

Läs Vårdfokus reportage om flextidsbergen som växer i hela landet och distriktssköterskan Anna Halmerius som slutat jobba gratis.