Lever högskoleutbildningarna upp till målen och ger studenterna rätt kunskaper? Detta ska den nya myndigheten Universitetskanslersämbetet hålla ordning på.

Förra året kritiserades Karolinska institutet, universitetet i Karlstad och Malmö högskola för att inte hålla tillräckligt hög kvalitet på sina utbildningar för biomedicinska analytiker.

Statistik och metodik

Bland annat ifrågasattes KI:s rätt att utfärda biomedicinsk analytikerexamen eftersom studenterna inte verkade ha tillräckligt stora kunskaper om vetenskaplig metodik och statistik.

I dag redovisar Universitetskanslersämbetet delar av sin uppföljning av den här granskningen. Nu får KI och Karlstads universitet beröm för att de rättat till problemen och förbättrat kvaliteten på undervisningen som i dagsläget bedöms nå upp till satta mål.

Utnyttjat kritiken

– Rent generellt är det väldigt positivt att de kritiserade utbildningarna tagit detta på allvar och sett över sina utbildningar, säger Stella Annani, utredare på Universitetskanslersämbetet.

Myndighetens syn på hur Malmö högskola hanterat kritiken och förbättrat sin utbildning för biomedicinska analytiker kommer att presenteras i december.