Vardaga, som fram till i dag hette Carema, är troligtvis det första privata vårdbolaget i Sverige som låter sina anställda få tjänstledigt för att vidareutbilda sig med bibehållen lön.

Satsningen görs för att få fram fler specialister inom äldrevården och är inspirerad av Vårdförbundets modell som kallas AST, akademisk specialisttjänstgöring.

– Äldreomsorgen har förändrats otroligt mycket på senare år. De äldre är äldre, sjukare och lever kortare tid när de kommer till särskilda boenden. Det gör att kompetensen hos personalen måste höjas, säger Lena Freiholtz, kvalitetschef på Vardaga.

Första kullen börjar i januari

Vid årsskiftet börjar därför den första kullen, sex personer, en tvåårig utbildning på halvfart med inriktning mot vård av äldre.

Utbildningen är webbaserad och ges av Göteborgs universitet och Sophiahemmets högskola i Stockholm.

Det som skiljer från AST är att bara anställda inom Vardaga kan söka, men själva ansökningen går till på samma sätt som för andra universitets- och högskoleutbildningar.

Däremot ska alla, både internt och externt, kunna söka de specialisttjänster som inrättas.

– Vi vill att duktiga sjuksköterskor söker sig till oss. De får kompetensutveckling och ytterligare en karriärväg, vi får bättre kontinuitet och de äldre får personal med mer kompetens, säger Lena Freiholtz.

Inga konkreta lönelöften

Ett stort problem för sjuksköterskor som har specialistutbildat sig är att det inte alltid visar sig på lönen. I stället går många tillbaka till sin gamla lön, eller till och med en lägre lön eftersom de anses vara nybörjare inom det nya området.

I Vårdförbundets AST-idé finns inget konkret krav på lönelyft efter avslutad utbildning och Lena Freiholtz på Vardaga kan inte heller utlova högre lön.

– Under studietiden är lönen i princip oförändrad, i övrigt är vi inte klara ännu med villkoren. Men grundtanken är att det ska löna sig med kompetensutveckling, säger hon.

Det gamla varumärket var omstritt

Hon tillbakavisar att satsningen skulle vara ett sätt att putsa företagets varumärke efter en lång tid med braskande rubriker om missförhållanden inom Carema.

– Den här satsningen hade vi gjort ändå, säger Lena Freiholtz.