Mannen, som är 35 år, hade jagat vildsvin och sedan tillagat köttet. Innan smittan upptäcktes led han i flera månader av feber, värk i musklerna, trötthet och neurologiska symtom, rapporterar Smittskyddsinstitutet.

Trikinos är en parasitsjukdom som orsakas av larver av rundmasken Trichinella. Sjukdomen smittar inte mellan människor och kan behandlas.

Fallet visar att risken att smittas finns i Sverige, även om den är mycket liten. Därför är det viktigt att följa det regelverk som finns för att eliminera risken, påpekar Smittskyddsinstitutet.

Trikiner kan finnas i bland annat kött av gris, vildsvin, björn och häst. Är köttet väl genomstekt, minst 68 grader, finns det dock ingen risk för smitta.

Hos tamsvin har trikiner inte påvisats sedan 1994. Men hos vildsvin upptäcks två-sju fall per år.