Som Vårdfokus tidigare berättat har polioviruset i Israel förutom i avloppsvatten även konstaterats i avföring hos friska personer, som är vaccinerade mot sjukdomen. Viruset passerar kroppen utan att smitta den som är vaccinerad. Antalet som burit på viruset är nu uppe i 42 personer.

Orsaken till smittspridningen är okänd. Israel följer vaccinationsprogrammet och har hög täckningsgrad. Men en kampanj har startats för oral vaccination, som ger immunitet även i tarmen.

Risken ökar för Europa

Nu varnar den europeiska smittskyddsenheten, ECDC, för att smittan kan spridas vidare till Europa.

– Ingen har blivit sjuk i polio i Israel, men detta bevis för att viruset cirkulerar i landet är oroande. Speciellt i de delar av befolkningen som vägrar vaccinationen och som utsätts för viruset, skriver ECDC:s direktör Marc Sprenger i en kommentar till en ny rapport om strategin för att stoppa spridning av polio till Europa.

ECDC:s strategi för att stoppa smittspridningen är att förstärka övervakningen av viruset genom exempelvis ökade resurser till europeiska laboratorier. Alla länder ska även identifiera grupper som inte är vaccinerade och inleda informationskampanjer.

Liten risk i Sverige

För att stoppa spridning i ett land behöver 80 procent vara vaccinerade. 

– I Sverige har vi en mycket bra vaccinationstäckning med 98 procent vaccinerade, säger Tiia Lepp, epidemiolog på Smittskyddsinstitutet.

Sedan 2002 har WHO bedömt hela den europeiska kontinenten som poliofri. I dag är det, förutom Israel, fyra länder i världen som fortfarande har inhemsk smitta: Afghanistan, Pakistan, Nigeria och Somalia.

I de flesta fallen är polio en relativt mild sjukdom, men den fruktade barnförlamningen drabbar 1 av 1000 smittade.

Viruset sprids via vatten när tillräckligt många människor utsöndrar viruset genom magtarmkanalen.