Extremt för tidigt födda barn behöver ofta den specialiserade vård som bara bedrivs vid landets universitetskliniker. Det innebär att många intensivvårdskrävande barn behöver långa och ofta riskfyllda akuttransporter.

Transportteam som är specialiserade på just extremt för tidigt födda barn finns i dag bara i Umeå, Uppsala och Stockholm. På många andra håll kallas transportteam samman när det uppstår ett akut behov.

Enligt Socialstyrelsen finns det en risk att det då inte finns personal med rätt kompetens att mobilisera och att transporterna kan bli fördröjda.

Myndigheten uppmanar i en ny vägledning till samverkan mellan regionerna. Varje team bör ha en läkare och en sjuksköterska med särskild erfarenhet av neonatal intensivvård och transporter.

Helst bör en riskbedömning göras på den gravida kvinnan före förlossningen och vid behov bör hon remitteras till ett universitetssjukhus före barnets födelse.

Socialstyrelsens nya vägledning går nu ut på remiss.