Att demens och depression ökar totalt sett i samhället, på grund av att antalet äldre blir fler, är känt. Men det här är första gången en så stor undersökning har kunnat visa att demens och depression blir vanligare inom en åldersgrupp.

I början av 2000-talet hade var sjätte 85-åring demenssjukdom. 2007 hade det ökat till mer än var fjärde. Bland gamla över 95 var nästan varannan person dement.

Stor befolkningsstudie

Undersökningen presenteras i en avhandling av läkaren och doktoranden Johan Mathillas vid Umeå universitet. Åren 2000-2002 erbjöds varannan 85-åring samt alla över 90 år som bodde i sex kommuner i Västerbotten att delta i forskningsprojektet. Uppgifter om demenssjukdom, depression och delirium (akut förvirring) samlades in.

Därefter upprepades undersökningen fem år senare 2005-2007.

  • Demens hade ökat från 17 till 28 procent bland 85-åringarna.
  • Demens bland dem som var 95 eller äldre var däremot lika hög vid båda tillfällena, 46 procent.
  • Depression hade ökat från 24 till 33 procent bland 85-åringarna.
  • Depression bland dem som var äldre än 95 år hade ökat från 31 till 38 procent.

Mer än hälften hade minst en sjukdom

Vid mätningen 2005-2007 hade 17 procent av 85-åringarna haft ett anfall av delirium inom de närmaste 30 dagarna. Bland dem som var äldre än 95 år var motsvarande siffra 39 procent. Delirium var oftast kopplat till demens eller depression.

Totalt sett hade över hälften av de gamla minst en av de tre sjukdomarna.

Ytterligare en uppföljning har gjorts 2010-2012, men resultaten från den har inte analyserats färdigt än.