Det var i en ny beskrivning av grundkraven för en anställning inom ambulansen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg som den omdiskuterade formuleringen dök upp. I en av punkterna står det att de anställda ska vara lojala och att "rätten att kritisera arbetsgivaren inte är ovillkorlig". Inte är skrivet med versaler.

Brott mot lagen

Kritiken lät inte vänta på sig. Yttrandefrihetsexperten Nils Funcke pratade om brott mot lagen om yttrande- och meddelarfrihet. Vårdförbundets lokalordförande i Västra Götaland såg formuleringen som ett försök att tysta de anställda efter en sommar med mycket kritik mot hur ambulansverksamheten bedrivs.

Ber om ursäkt

Ambulansens verksamhetschef Anna-Karin Juwel-Egeland säger nu till Vårdfokus att hon förstår att beskrivningen av verksamhetens krav på lojalitet misstolkats och att hon beklagar detta.

– Det var en olycklig formulering som tolkades på ett felaktigt sätt. Vi ber om ursäkt och ska rätta till det, säger hon.

Vad vill du säga till alla som uppfattat skrivningen som att ambulanspersonalen inte får yttra något negativt om sin arbetsplats och arbetsgivare?

– Mitt viktigaste budskap är att vi inte på något vis vill lägga locket på. Alla får tycka eller kritisera verksamhet, arbetsledning eller chefer. Vi välkomnar en öppen och livfull diskussion. Det är viktigt att ta vara på allt som sägs, att det finns en delaktighet och ett engagemang.