Tillsammans med läkare och andra forskare skriver Eva Gronowitz på DN debatt i dag att bara en bråkdel av alla barn med fetma får hjälp av vården.

I det nationella kvalitetsregistret för behandling av barnfetma, BORIS, framgår det att 10 av 35 svenska barnkliniker inte tar emot remisser för behandling av fetma. Genomsnittsåldern då ett barn kommer till behandling är över 10 år, trots att det är känt att behandlingen blir betydligt mer framgångsrik om den inleds vid 6-9 års ålder.

Sjuksköterskor har viktig roll

Eftersom det handlar om att jobba med livsstilsförändringar är det viktigt att tidigt uppmärksamma barn i riskzonen, innan de hunnit bli för överviktiga. Här har sjuksköterskor en viktig roll, särskilt inom bvc och skolhälsovården, anser Eva Gronowitz.

– Läkarens roll är att titta på sjukligheten hos de här barnen. Sjuksköterskan kan jobba mer förebyggande och stötta hela familjen som ofta också lider av övervikt.

Hur ska sjuksköterskor agera när de möter barn som är för feta?

– Se barnen, prata med dem och föräldrarna tidigt. Undersök om föräldrarna är medvetna om att barnet är så överviktigt som det är. Ha stöttande samtal där du pratar om kost och fysisk aktivitet utan för mycket pekpinnar. Stötta istället det positiva, som möjligheten till fysisk aktivitet i barnets närmiljö. Prata även om sömn, äthastighet och hur man hittar en bra måltidsordning.

En klassfråga

Fetma är en klassfråga och det är en av orsakerna till att vården av överviktiga barn inte prioriteras i tillräckligt stor utsträckning, enligt Eva Gronowitz och övriga författare till dagens debattartikel i DN.

"Det är främst barn till familjer med låg utbildning och låg inkomst, inte sällan med utländsk bakgrund, som utvecklar fetma. I den svenska sjukvården är det den som skriker högst som får mest och de stora patientföreningarna har makt i Sjukvårdssverige", skriver de.

Svårt gå ner i vikt

Frågan blir inte enklare av att det är väldigt svårt för kraftigt överviktiga att gå ner i vikt. I sitt arbete möter Eva Gronowitz ungdomar mellan 13 och 18 år som väger upp emot 180 kilo, som ofta är ledsna och undandragna och inte vill något hellre än att gå ner i vikt.

– Orsaken till övervikt är för mycket mat och för lite fysisk aktivitet. Men det finns också miljöfaktorer och genetiska faktorer. Många känner inte mättnad och har ett ständigt sug. De här barnen kämpar verkligen och de vill inte vara feta, men det är jättesvårt.